Ubezpieczenia domu i majątku

Wybierz najlepszą polisę ubezpieczeniową już teraz. W skład polisy wchodzi (lokal lub dom mieszkalny a także zgromadzone w nim ruchomości domowe i stałe elementy wykończeniowe oraz inne zabudowania niemieszkalne), charakteryzujące się wariantowością oraz elastycznością kształtowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów i rodzajów ryzyk, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie oferty do potrzeb nawet najbardziej wymagającego Klienta.

Baź spokojny przez cały czas.

Ubezpieczenie domu letniskowego
W trakcie sezonu urlopowego jak i poza nim działki i domy letniskowe stają się szczególnie narażone na zdarzenia losowe. Uderzenie pioruna, pożar, huragan, włamanie – to zdarzenia, które obejmuje ubezpieczeniem polisa domu letniskowego.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Ubezpieczenie służy zabezpieczeniu interesów majątkowych osób fizycznych. Zapewnia ochronę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody, powstałe w związku z czynnościami życia prywatnego.

Kontakt:

Telefon:

22 881-96-81

502-020-318

601-282-025

e-mail:

biuro@ursynow-ubezpieczenia.pl

Adres biura:

ul.Stryjeńskich 17, 02-791 Warszawa

Biuro czynne w godzinach:

poniedziałek – czwartek godz. 11-19

piątek godz. 9-17